2020: Theaterflix kijkt terug op het oude jaar en vooruit op het nieuwe jaar. - Theaterflix

2020: Theaterflix kijkt terug op het oude jaar en vooruit op het nieuwe jaar.

  • Terugblik op 2020
  • Roerige jaren ’20
  • Structurele bijdrage aan Stichting Theaterregistraties Nederland
  • Structurele verandering in 2021

Terugblik: Theaterflix zet zich vanaf haar ontstaan in 2015 in op een goede vertegenwoordiging van het Theater in Nederland. Na jaren bouwen heeft Theaterflix de grootste collectie beschikbare theaterregistraties van theatergezelschappen in Nederland. Theaterflix heeft altijd de focus gehad op het stimuleren van het bezoek aan het theater. We zijn blij dat we kunnen zien dat veel nieuwe mensen in aanraking zijn gekomen met het Nederlandse theater en veel bestaande theaterfans via Theaterflix in aanraking gekomen met nieuwe theater groepen. Ook zien we veel jonge scholieren, terugkerende bezoekers die gesuggereerde voorstellingen komen bekijken en veel webverkeer tussen de website van Theaterflix en de websites van theatergroepen met wie we samenwerken.

Dat succes werd versterkt door aandacht vanuit fans bij Theaterkrant, Toneelmakerij, NRC, Linda, AVRO TROS, Correspondent, en andere schrijvers die over Theaterflix vertelden. Media aandacht waardoor we ook uitgenodigd werden voor denktanks over cultuur in een digitaal tijdperk.

Roerig jaar: Wat we in 2015 nooit hadden kunnen voorzien is hoe de wereld in 5 jaren tijd zou veranderen. Door Covid19 werd 2020 een onzeker en roerig jaar. Iedereen heeft zich moeten aanpassen aan een leven wat zich meer vanuit huis afspeelt. In de cultuur sector moesten opnieuw nagedacht worden over het bereiken van het publiek in de huiskamer. Samen met Video Voor Theater zijn er vele live-streams getoond. Niemand had kunnen verwachten dat liefhebbers zo graag bij het theaterspel willen zijn, dat live-streams vanuit het theater een populaire norm zijn geworden.

Stichting: Covid19 gedraagt zich als ongewenste gast, waardoor mensen thuis moeten blijven en de zalen slechts beperkt gebruikt worden. Om Theatergroepen een steun te geven zet Stichting Theaterregistraties Nederland (strnl.nl) zich in voor een distributie en licentiëring van theaterregistraties en verdeling van de licentie inkomsten.

Theaterflix schenkt een deel van haar donaties over de afgelopen jaren aan Stichting Theaterregistraties Nederland, ten gunste van een goede vertegenwoordiging van het theater en de Theatergroepen in Nederland

Structuur bieden voor 2021: Om een structurele financiële bijdrage te kunnen blijven leveren aan Stichting Theaterregistraties Nederland (en de vertegenwoordigde Theatergroepen) stappen we als Theaterflix over naar een maandelijks abonnement, in plaats van een eenmalige donatie. De collectie met theaterregistraties is de afgelopen jaren sterk gegroeid en meer theatergroepen bieden hun theaterregistraties aan. Betalende abonnee’s blijven onbeperkt toegang houden tot alle voorstellingen. En theatergezelschappen kunnen zo blijven werken aan maken nieuwe voorstellingen.

Komend jaar zal zeker weer bijzonder worden, en we zien er naar uit samen te werken aan een sterke cultuur sector.

Tomy Minnema

Co-founder Theaterflix

Emile Ripke

Co-founder Theaterflix

Links: