2021: Theaterflix kijkt terug op het oude jaar en vooruit op het nieuwe jaar. - Theaterflix

2021: Theaterflix kijkt terug op het oude jaar en vooruit op het nieuwe jaar.

  • Terugblik op 2021
  • Theater voor leerlingen
  • Plannen voor 2022

Terugblik: Theaterflix zet zich vanaf haar ontstaan in 2015 in op een goede vertegenwoordiging van het Theater in Nederland. Na jaren bouwen en een groei in online aanbod heeft Theaterflix de grootste collectie beschikbare theaterregistraties van theatergezelschappen in Nederland. Theaterflix heeft altijd de focus gehad op het stimuleren van het bezoek aan het theater. 2021 bleek voor iedereen een teleurstellend jaar waarbij veel mensen het theater en de voorstellingen hebben moeten missen. Theaterflix heeft zich in 2021 sterk ingezet om jongere en scholieren te bereiken. Dit met verschillende acties en samenwerkingen met scholen.

Theater voor 20.000 leerlingen In 2021 heeft Theaterflix 20.000 scholieren bereikt. Vanaf het moment dat scholen dicht dreigden te gaan hebben we sterk ingezet om voorstellingen bereikbaar te houden voor scholen en theater educatie. We zijn blij dat we in 20.000 leerlingen hebben weten te bereiken met voorstellingen en theatereducatie. Ook voor 2022 hebben we speciale aanbiedingen voor scholen om leerlingen in aanraking te brengen met theater en theatereducatie.

Plannen voor 2022 De samenwerkingen die in 2021 zijn opgezet met scholen worden voortgezet en daarvoor zijn inhoudelijke lespakketten voor scholen opgezet. Via Theaterflix kunnen docenten kunnen les materiaal ontvangen, voorstellingen klassikaal tonen of leerlingen krijgen een eigen omgeving waar zij een of meerdere voorstellingen kunnen bekijken. Theatergroepen: Er is meer ruimte het aanbieden van voorstellingen en theatereducatie van aangesloten en nieuwe theatergroepen.   Links: