Disclaimer - Theaterflix

Disclaimer

Disclaimer

Theaterflix heeft de inhoud van haar website met de grootste zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dan de inhoud van de van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens, ten alle tijden en in alle opzihten juist en volledig zijn. Theaterflix accepteerd geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het direct en/of indirect gebruik van haar website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Theaterflix behoudt zicht het recht voor op elk moment de inhoud van de voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van Theaterflix stemt u in met de voorwaarden.